Chính sách bồi thường thiệt hại

Chúng tôi chỉ giải quyết yêu cầu cho những hàng hoá do hư hại trong quá trình vận chuyển mà không giải quyết các trường hợp hư hại do lỗi của Quý khách gây ra.

Khi sử dụng dịch vụ của TUYHOAGO, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của quý khách hàng trước pháp luật chúng tôi cam kết rất rõ ràng quyền và nghĩa của của 2 bên trong hợp đồng với nội dung chính như sau:

Hợp đồng vận chuyển được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Mỗi đơn hàng vận chuyển đều có hợp đồng và hóa đơn rõ ràng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của đôi bên.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nếu có phát sinh bất kỳ yêu cầu hoàn tiền khi đáp ứng thỏa thuận các bên, xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0902438483 ngay để được hỗ trợ hoàn tiền tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.