MẪU ĐĂNG KÝ VỀ PHÚ YÊN DÀNH CHO BÀ CON TẠI ĐỒNG NAI VÀ BÌNH DƯƠNG

MẪU ĐĂNG KÝ VỀ PHÚ YÊN DÀNH CHO BÀ CON TẠI ĐỒNG NAI VÀ BÌNH DƯƠNG
MẪU ĐĂNG KÝ VỀ PHÚ YÊN DÀNH CHO BÀ CON TẠI ĐỒNG NAI VÀ BÌNH DƯƠNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH PHÚ YÊN

* Tỉnh Phú Yên:
– Đường dây nóng: (02573) 882288.
– Email: 0257.3882288@phuyen.gov.vn

* Đơn vị phối hợp điều phối:
– Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Tỉnh Đoàn.

* Danh sách bà con được chọn về sẽ thông báo công khai trên các trang thông tin:
– Phú Yên phòng, chống Covid-19: https://www.facebook.com/PYphongchongCorona
– Cổng thông tin Tỉnh đoàn Phú Yên: https://www.facebook.com/congthongtintinhdoanphuyen

* Danh sách Tình nguyện viên hỗ trợ: https://bit.ly/3g9rtNy

Mời bà con đăng ký và điền đầy đủ nội dung thông tin dưới đây: